PL|EN
Projekt

CMP URSYNÓW

Zakres opracowania: Projekt technologii medycznej, projekt techniczny.
Projekt: 2010
Realizacja: 2010
Powierzchnia użytkowa: 270.0 m2
Lokalizacja: Warszawa, ul. Komisji Edukacji Narodowej

copyright REALIZACJA: PRO-LINK